Mångfald i arbetslivet i Sri Lanka

MINE 18,273 follower su LinkedIn Diversity is good for business. Contact us if you want to know how to make it work. #diversifyordie #inclusiveleadership MINE är en ideell medlemsförening som jobbar för ökad mångfald inom arbetslivet. För med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling. Detta är något som många verksamheter är medvetna om. Sri Lanka Här hittar du all statistik vi har om Sri Lanka. ... Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. ... Jämst. i arbetslivet 34,7 procent (2019) Se graf. Jämst. i politiken 5,3 ... Samtidigt vet vi att ojämlikheten i arbetslivet inte bara handlar om könsskillnader. Ålder, nationalitet, hudfärg, sexualitet, funktionsförmåga och klass har också betydelse för de möjligheter och hinder som människor möter i arbetslivet (Ahmed & Hammarstedt 2008, Mulinari & Sellberg 2011, Gavanas & Callemann 2013). Mångfald och inkludering hjälper oss leverera energi och produktivitet. På ABB arbetar vi med att lösa några av de största globala utmaningarna i vår tid. Det är bara möjligt tack vare våra fantastiska medarbetare som arbetar för en bättre framtid, varje dag. Artikel på Naturskyddsföreningens webbplats där du kan läsa om biologisk mångfald som är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. ökad mångfald på arbetsplatsen proaktivt, dvs. att förebygga diskriminerande processer på arbetsplatsen. I Norge har man än så länge nöjt sig med frivilliga åtgärder för att uppmuntra och stödja mångfaldsarbete i arbetslivet (bl.a. genom publi-kationer från UDI som riktar sig till arbetsgivare). I båda Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Show summary. Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Comments . Transcription . innvandreres arbeids- forhold Mångfald är en framgångsfaktor, det vet man på Power Transformers i Ludvika. Men man vet också att förändring inte är något som kommer av sig självt. – Titta på förskolan – vi skulle inte sätta våra barn i en förskola där det gick bara flickor eller bara pojkar. Varför ser det inte likadant ut i arbetslivet? Dessa program hjälper begåvade studenter och nyutexaminerade att kickstarta sin karriär, med särskilt fokus på mångfald och inkludering. Vi anställer fler än 500 deltagare i programmet från alla geografiska områden och affärsenheter, antingen som heltidsanställda på ingångsnivå eller som ett led i särskilda rotationsprogram.

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på ...